Ner

Välkommen till Essus

Vår målsättning är att vi tillsammans med er på ett tidseffektivt och lönsamt sätt ska förbättra och utveckla ert företags ekonomistyrning.

Redovisning & bokslut

Företagets redovisning är en grundläggande del av ekonomistyrningen. Bra, effektiva arbetssätt och rutiner sparar både tid och pengar och ger precision i rapporteringen

Redovisning & bokslut

Ekonomistyrning

En väl fungerande ekonomistyrning och ekonomisk planering är av betydande vikt för ett framgångsrikt företagande på både kort och lång sikt

Ekonomistyrning

Styrelse-
engagemang

Vi inom Essus har omfattande erfarenhet av styrelseengagemang i små och medelstora företag i många olika branscher.

Styrengagemang

Aktivt delägande

Essus bedriver aktivt delägande genom Falkess AB.

Aktivt Delagande
http://www.Kreera.com web & design i Falkenberg