Ekonomistyrning

En väl fungerande ekonomistyrning och ekonomisk planering är av betydande vikt för ett framgångsrikt företagande på både kort och lång sikt. Vi ser tillsammans med Er över vilka behov Ni har och arbetar fram förslag till åtgärder baserat på de förutsättningar och frågeställningar som gäller för just Ert företag.

Vi arbetar aktivt med ekonomistyrning och ekonomisk planering bl.a. i form av

- Resultat- och lönsamhetsanalys
- Budgetering och prognosarbete
- För- och efterkalkylering
- Likviditetsplanering
- Finansierings -och investeringsfrågor

Kontakta gärna oss så diskuterar vi vilka tjänster som är mest lämpliga för Er >>