Om essus

Essus har bred kompetens och lång erfarenhet av ekonomistyrning och ekonomisk planering samt rådgivning inom redovisning och skatter. Vi tycker om att vara personliga i våra relationer, arbetar nära våra kunder och på så vis uppnår vi tillsammans goda resultat. Vi anpassar oss alltid efter kundens förutsättningar och önskemål i vårt sätt att arbeta. Vi anser att detta synsätt är nyckeln till framgång.

Inom essus finner Ni två olika men ändå nära relaterade verksamheter. Den ena delen är inriktad på redovisning, ekonomistyrning och ekonomisk planering. Den andra delen innefattar aktivt delägande genom Falkess AB vilket innebär att vi investerar i små och medelstora företag med goda utvecklingsmöjligheter.

Grundläggande för vår verksamhet är att vi arbetar långsiktigt med våra kunder. Vi är hela tiden tillgängliga oavsett fråga eller ärende – allt för att Du som kund ska kunna känna trygghet i vår ständigt föränderliga värld.

Kontakta oss

Aktivt Deltagande
Ingemar Esbjörnsson
Styrelseengagemang, ledningsfrågor
och företagsöverlåtelser

ingemar@essus.se
0734-45 19 01

Aktivt Deltagande
Niklas Wolfhagen
Styrelseengagemang, ledningsfrågor
och ekonomistyrning

niklas@essus.se
0734-45 19 02

Aktivt Deltagande
Stefan Bengtsson
Ekonomistyrning,
rapportering, bokslut och skatter

stefan@essus.se
0734-45 19 03


Aktivt Deltagande
Ingela Esbjörnsson
Redovisning, rapportering,
bokslut och skatter

ingela@essus.se
0734-45 19 04


Aktivt Deltagande
Carina Gunnarsson
Redovisning och rapportering

carina@essus.se
0734-45 19 05


Aktivt Deltagande
Jeanette Leander
Redovisning, rapportering,
bokslut och skatter

jeanette@essus.se
0734-45 19 06


Aktivt Deltagande
Sandra Wolfhagen
Redovisning och rapportering

sandra@essus.se
0734-45 19 07


Aktivt Deltagande
Alexander Esbjörnsson
Ekonomistyrning,
rapportering, bokslut och skatter

alexander@essus.se
0734-45 19 08