Rapporter och dokument för nedladdning

Klicka på vald länk för att ladda ner en PDF med rapporter.

Årsredovisningar

Falkess AB – Årsredovisning 2018 >>
Falkess AB – Årsredovisning 2017 >>
Falkess AB – Årsredovisning 2016 >>
Falkess AB – Årsredovisning 2015 >>
Falkess AB – Årsredovisning 2014 >>
Falkess AB – Årsredovisning 2013 >>
Falkess AB – Årsredovisning 2012 >>
Falkess AB – Årsredovisning 2011 >>
Falkess AB – Årsredovisning 2010 >>
Falkess AB – Årsredovisning 2009 >>
Falkess AB – Årsredovisning 2008 >>
Falkess AB – Årsredovisning 2007 >>
Falkess AB – Årsredovisning 2006 >>
Falkess AB – Årsredovisning 2005 >>

Tertialrapporter

Falkess AB – Tertial 1 2019 >>
Falkess AB – Tertial 2 2018 >>
Falkess AB – Tertial 1 2018 >>
Falkess AB – Tertial 2 2017 >>
Falkess AB – Tertial 1 2017 >>
Falkess AB – Tertial 2 2016 >>
Falkess AB – Tertial 1 2016 >>
Falkess AB – Tertial 2 2015 >>
Falkess AB – Tertial 1 2015 >>
Falkess AB – Tertial 2 2014 >>
Falkess AB – Tertial 1 2014 >>
Falkess AB – Tertial 2 2013 >>
Falkess AB – Tertial 1 2013 >>
Falkess AB – Tertial 2 2012 >>
Falkess AB – Tertial 1 2012 >>
Falkess AB – Tertial 2 2011 >>
Falkess AB – Tertial 1 2011 >>
Falkess AB – Tertial 2 2010 >>
Falkess AB – Tertial 1 2010 >>
Falkess AB – Tertial 2 2009 >>
Falkess AB – Tertial 1 2009 >>
Falkess AB – Tertial 2 2008 >>
Falkess AB – Tertial 1 2008 >>
Falkess AB – Tertial 2 2007 >>
Falkess AB – Tertial 1 2007 >>