Redovisning, bokslut och rapportering

Företagets redovisning är en grundläggande del av ekonomistyrningen.
Bra, effektiva arbetssätt och rutiner sparar både tid och pengar och ger precision i rapporteringen.
Bra beslut fattas med hjälp av korrekt och uppdaterad information via olika typer av rapporter.
Vi bistår Er med att utveckla och förbättra Er redovisning och rapportering genom

- Löpande redovisning
- Projektredovisning
- Års- och delårsbokslut
- Årsredovisningar
- Rapportering till styrelse och ledning

Kontakta gärna oss så diskuterar vi vilka tjänster som är mest lämpliga för Er >>